Projets

 
 
         
AXAMI s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka met en oeuvre le projet « La Mise en Oeuvre du système B2B qui améliore les relations avec les clients AXAMI » en cadre du Programme Opérationnel L’Economie Innovante, de l’Axe Prioritaire 8 : « La société de l’information – la croissance de l’innovation dans l’économie de l’Action 8.2 : Soutenir la mise en œuvre de l’e-business du type B2B.
 
Le projet est cofinancé par l'Union Européenne via le Fonds Européen de Développement Régional.
 
SUBVENTIONS POUR L'INNOVATION – INVESTISSANT DANS VOTRE AVENIR
 
Nous vous invitons à visiter notre plateforme B2B : www.b2b.axami.pl
 

 

Project nr POIR.03.03.03-20-0006/17  pn.
„ Wzrost konkurencyjności oraz promocja innowacyjnych rozwiązań i wyborów firmy, w zakresie produkcji bielizny AXAMI, poprzez udział w programie promocji branży Moda Polska” objęty umową o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-20-0006/17-00 z dnia3 październik 2017r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
 
 
Value:  1 030 541,36 zł
Co-fund: 628 378,87 zł
 

 

 

                   

Project  nr WND-RPPD.05.02.00-20-039/14 pn.

„SŁONECZNA ELEKTROWNIA W FIRMIE AXAMI”

objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.02.00-20-039/14-00 z dnia 04.02.2015r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska